DIGITALIZACJA

wirtualny obraz Twojego produktu

Image

Digitalizacja

Czyli przenoszenie rzeczywistego obiektu do wirtualnej formy, jest jednym z procesów wykorzystywanych w inżynierii odwrotnej (reverse engineering).

Do digitalizacji 3D wykorzystujemy:

Ramię pomiarowe (CMM) Revware Microscribe G2LX do pomiarów 3D brył:

  • zasięg (jednostronnie): 0,84m
  • zasięg (średnica półsfery): 1,67m
  • stopnie swobody: 6
  • dokładność pomiaru: 0,30 mm

Bezdotykową, laserową głowicę WAPP3D do skanowania pryzmatycznego 3D:

  • pole pracy w osi X,Y: 1000 x 1000 mm
  • zakres pracy w osi Z: 120 mm
  • maks. rozdzielczosć w osi X,Y: 0,1 mm
  • rozdzielczość osi Z: 0,03 mm

Profesjonalny skaner płaski EPSON GT-15000 do skanowania płaskich konturów:

  • pole pracy: 432 x 297 mm
  • rozdzielczość optyczna: 600 dpi